Κωδικό
Name
Type
Πολιτική Επιστροφών
title


 Επιστροφές εμπορευμάτων γίνονται δεκτές μόνο εντός 15 ημερών από την ημερομηνία αγοράς τους και πρέπει απαραίτητα να συνοδεύεται από την πρωτότυπη απόδειξη/τιμολόγιο αγοράς. Η συσκευασία τους, καθώς και το περιεχόμενο της, πρέπει να είναι σε άριστη κατάσταση (χωρίς φθορές και διάφορες σημειώσεις) έτσι ώστε να είναι και πάλι εμπορεύσιμα. Δεν γίνεται αποδεκτή καμία επιστροφή προϊόντων όταν έχουν τοποθετηθεί εκτός αν είναι ελαττωματικά προϊόντα Σχετικά με τις επιστροφές πιθανώς ελαττωματικών προϊόντων αυτές πρέπει να γίνονται εντός του χρόνου εγγύησης και να συνοδεύονται από τα ειδικά έντυπα εγγυήσεων τα οποία πρέπει να είναι πλήρως συμπληρωμένα. Η εγγύηση των ανταλλακτικών καλύπτεται μόνο και εφόσον εγκριθεί από την κατασκευάστρια εταιρεία. Η ΡΟΥΛΕΜΑΝ ΑΕΒΕ δεν φέρει καμία ευθύνη για το αποτέλεσμα της διαδικασίας. Πωληθέντα είδη που προέρχονται από ειδικές παραγγελίες δεν γίνονται αποδεκτά για επιστροφή τους.

Επιστροφές ηλεκτρικών ειδών και αντλιών βενζίνης δεν γίνονται αποδεκτές.


Up